پژوهشنامه فرهنگستان هنر- آخرین شماره
فصلنامه پژوهشنامه فرهنگستان هنر، دوره دوم ، شماره ۵ بهار ۱۳۹۹

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/12/20 | 
محسن اسماعیلی - علی عباسی/ تحلیل پیرنگ­‌های موازی و بررسی تکثر زاویه­‌های­ دید در فیلم­‌نامه «جدایی نادر از سیمین» اثر اصغر فرهادی
هومن زندی‌زاده/ درام و روایت اقتباسی: نظریۀ انتحار
سعیده صرّامی - احسان وحیدطاری/ روایت‌پردازی در فضای شهری معاصر: الگوی آرشیپلاگو؛ پیکره مطالعاتی: بافت تاریخی شهر اصفهان
احمدرضا توجهی فینی/  فرایند روایی شکل‌گیری معنا با مدد از سیر در زمان در تابلوهای «یارا تسلط»، «ملک‌الکلام»، «سجده» و «بطلان» اثر جواد بیاد
بهمن نامورمطلق/ از تراروایت تا بیش روایت؛ بررسی روایتهای دوم درجه
ارو تاراستی/ نشانه‌شناسی وجودی و کاربرد آن در موسیقی: نظریه زمیک و تولد آن از روح موسیقی

 
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشنامه فرهنگستان هنر:
http://pazhouheshnameh.ir/find.php?item=1.46.12.fa
برگشت به اصل مطلب